top of page

Terms and Conditions
 

Protecția datelor cu caracter personal

Stimați vizitatori, utilizatori, colaboratori ai Fiscontsrl.ro ,

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție aceast text care definește politica de

confidențialitate practicată de către Fiscontsrl.ro . Textul ce urmează

conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter

personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter

personal și vă oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră în

calitate de vizitatori .

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face

potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați

avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important pe care îl

respectăm , în concordanță cu legislația europenă adoptată și de România.

De aceea, serverul Fiscont.ro se află în Uniunea Europeană, iar

împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se află

în Uniunea Europeană.

Toate procedurile stabilite și folosite de noi cu privire la protecția datelor cu

caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt gândite și folosite

în scopul de a asigura confidențialitate și securitatea datelor cu caracter

personal precum și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Pentru

respectarea tuturor procedurilor și măsurilor privind păstrarea

confidențialității datelor cu character personal colectate, verificăm periodic

caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți

persoane fizice, reprezentanți ai organizațiilor și ale persoanelor de contact

desemnate, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale

celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri, furnizorilor

noștri și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv, precum și

ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în

mod manifest. În același timp colectăm și păstrăm datele cu caracter

personal,această operațiune făcând parte din procedura de acceptare a

clienților dar și de executare a contractelor, precum și pentru îndeplinirea

sarcinilor pro-bono și de onoare pe care ni le-am asumat sau pe care le

considerăm rezonabile.

Este posibil ca, pentru anumite servicii sau activități, să colectăm și categorii

speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem consimțământul,

în scris, prin mijloace informatice sau când el este făcut public în mod

manifest, precum și atunci când legea ne obligă.

Ce date cu caracter personal colectăm

Datele colectate diferă de la caz la caz. Cel mult colectăm numele și

prenumele persoanei de contact, denumirea organizației, funcția, numărul de

telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii

de contact, care să ne ajute să ne amintim contextul interacțiunii cu noi.

Nu dorim să colectăm codul numeric personal și nici alte date numerice unice

atribuite de către stat, decât în situții speciale în care legea o cere, în astfel

de situții măsurile de Securitate vor fi riguros aplicate. Dacă în mod incidental

astfel de date ajung la cunoștința noastră, fără un accept expres din partea

celui vizat, datele colectate astfel, vor fi șterse de îndată .

Cum utilizăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către

membrii echipei Fiscontsrl.ro doar în măsura în care este strict necesar

pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză,

pentru executarea contractelor, pentru găzduirea sau facilitarea găzduirii

unor evenimente cu caracter profesional , precum și în alte scopuri care

decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzanțe cinstite.

Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost

colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi,

precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.

Publicăm doar date cu caracter personal ale persoanelor care acceptă ca

acestea să fie le fie făcute publice.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre,

pentru oferirea persoanelor de contact a informațiilor despre noi și gama

noastră de servicii și facilități profesionale . Utilizarea acestor date este

făcută și pentru ca acestea să fie puse la dispoziție către membrii echipei

Fiscont.ro în scopul prestării serviciilor contractate și oferirii de noi servicii

și facilități, precum și în scopul onorării promisiunilor făcute și angajamentelor

(necontractuale) asumate.

Prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a adresa invitații la

evenimente cu caracter științific, adresate profesioniștilor.

Colectăm și date personale în scop de recrutare, doar pe bază de

consimțământ.

La fel ca orice entitate, care prin natura scopurilor profesionale , suntem

supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie să ținem

unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar care pot

conține unele date cu caracter personal, astfel încât acestea sunt supuse

acelorași rigori de protecție.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza

consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum

și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Păstrarea datelor

Orice date cu caracter personal colectate în condițiile deja enumerate, vor fi

păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum

și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel

de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative

pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.

În cazul datelor cu caracter personal necesare în scop de recrutare, păstrăm

datele cu caracter personal doar cel mult 30 de zile de la închiderea

procedurii de recrutare, pentru a putea răspunde candidaților privind

eligibilitatea lor.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice,

protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele

cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea,

investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanent,

tocmai de aceea resursele logistice și financiare alocate sunt substanțiale.

Drepturile persoanelor vizate

În lipsa unor dispoziții legale care să le circumstanțieze, aveți următoarele

drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter

personal:

• dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare

la dumneavoastră pe care le deținem;

• dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau

incomplete;

• dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor

dumneavoastră cu caracter personal;

• dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor

prelucrate pe bază de consimțământ;

• dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în

situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este

necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

• dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor

prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le

transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

• dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate

pe bază de consimțământ.

Pentru exercitarea drepturilor este nevoie să ne asigurăm că solicitările

provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne faceți cunoscute

solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare

cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, din acest motiv

vom răspunde deîndată oricărei solicitări în acest sens. Dacă sunteți

nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Situații speciale

Utilizatori înregistrați

Utilizatorii înregistrați sunt persoanele care au credențiale de acces (logare)

pe Fiscontsrl.ro și/sau subdomeniile Fiscontsrl.ro.

Prin acceptarea creării unui cont de acces , orice utilizator își exprimă acordul

expres pentru ca noi să putem prelucra și stoca datele cu character personal

furnizate. După încetarea raporturilor dintre noi și orice persoană care

înțelege să renunțe la înregistrarea și contul “fiscontsrl”, ștergem conturile și

totodată informațiile cu caracter personal cuprinse în ele.

Newsletter gratuit

Oferim persoanelor interesate posibilitatea de a primi în căsuța de e-mail

newsletterul Fiscont.ro care în mod obișnuit conține informări profesionale și

noutăți . În acest scop, colectăm, stocăm și utilizăm adresa de e-mail pentru

trimiterea acestor informări , însă renunțarea oricărui utilizator la newsletter

se poate face în orice moment ales de către acesta prin dezabonare. Astfel

dezabonarea de la newsletter poate fi făcută prin utilizarea linkului de

dezabonare automata din cuprinsul email-ului, fie scriindu-ne direct.

Abonarea la newsletter are semnificația exprimării consimțământului cu

privire la primirea de comunicări comerciale din partea noastră (marketing)

sau a informărilor cu character profesional.

Ne asigurăm clienții, colaboratorii, utilizatorii că nu înstrăinăm sub nicio formă

și nici nu închiriem adresele de e-mail ale persoanelor cu care interacționăm.

Foto-video

Imaginile profesioniștilor pe care le afișăm sunt facute publice în mod

manifest, acestea provin de la aceștia sau ilustrează evenimente publice la

care au participat.

Pagini Facebook

Având în vedere că, potrivit CJUE, administratorul unei pagini pentru fani pe

Facebook are, împreună cu Facebook, calitatea de operator care

prelucrează datele vizitatorilor paginii sale, politica de confidențialitate

Fiscontsrl.ro este aplicabilă și paginilor Facebook administrate de noi, cu

toate că nu avem acces nici la fișiere cookies utilizate de Facebook și nici nu

cunoaștem identitatea persoanelor care acceseaza paginile Facebook

administrate de noi fără să fie logați pe Facebook.

Din acest motiv, vă facem cunoscute drepturile pe care le aveți în calitate de

persoane vizate ne-logate pe Facebook și vă rugăm ca, dacă nu doriți ca

Facebook să instaleze cookies în computerele dumneavoastră să dezactivați

aceste elemente tehnice din browserul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru

înțelegere.

Paginile Facebook administrate de Fiscontsrl.ro este :

https://www.facebook.com/fiscontsrl/

Această pagină are ca scop afișarea de newsletter și newsfeed .

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal

Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic

datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile

de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă în niciun caz

activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară.

Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură

cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de email

office@fiscont.ro , sau orice altă modalitate de contact care vă este

comodă.

bottom of page